بیمه مسئولیت

مزایای بیمه مهندسی

اجرای‌ موفقیت‌ آمیز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ های‌ زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ وصنعتی‌ و تاثیرات‌ مهم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوریهای‌ پیشرفته‌،تخصیص‌ سرمایه‌های‌ فراوان‌ و به‌ کارگیری‌ نیروهای‌ انسانی‌ کارآمد می‌ باشد تمرکزاین‌ عوامل‌ در موقعیت‌ های‌ مکانی‌ محدود ، میزان‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ را افزایش‌ میدهد تا آنجا که‌ ادامه‌ عملیات‌ اجرایی‌ را با مشکلات‌ بی‌شماری‌ روبرو می‌ نماید وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بیعی‌ ، تکنیکی‌ و انسانی‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجرای‌ پروژه‌ها، تهدید بزرگی‌برای‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌ های‌ عمرانی‌ و صنعتی‌ خواهد بود مناسبترین‌ راهکاربرای‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالی‌ ، استفاده‌ از بیمه‌ های‌ مهندسی‌ است با اخذ یک‌بیمه‌ نامه‌ تمام‌ خط‌ر برای‌ مهندسی‌ و تخصیص‌ هزینه‌ ناچیز آن‌ ، کلیه‌ افراد ذینفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالی‌ نامحدودی‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختیار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ، ادامه‌ و اتمام‌ کار تضمین‌ خواهدشد. و از این طریق از تمامی مزایای بیمه مهندسی برخوردار شوید. بیمه‌ تمام‌ خط‌ر پیمانکاران‌ ، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بیمه بدنه ماشین آلات – راهسازی‌ از متداول‌ ترین‌ بیمه‌ های‌ مهندسی‌ می‌ باشند که‌بیمه‌تمام‌ خط‌رکامپیوتر، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهیزات‌ الکترونیکی‌، بیمه‌ شکست‌ماشین‌آلات‌ و بیمه‌ سازه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ نیز تحت‌ عنوان‌ بیمه‌ های‌ مهندسی ‌شناخته‌ شده‌اند.

انواع خطر یا حادثه (Peril / Event / Occurrence):

خطرات طبیعی (Natural Perils / Acts Of God)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و …

سایر خطرات (Other Perils / Human Errors)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و …

مدت در بیمه‌های مهندسی (Period):

در بیمه های مهندسی برای پروژه های درحال احداث مدت بیمه نامه برخلاف سایر بیمه ها یکساله نبوده و بستگی بمدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد، ضمناً ازآنجائیکه در قرارداد پروژه های درحال احداث مدتی نیز بابت دوره تضمین یا نگهداری که همان تحویل موقت پروژه به کارفرما میباشد درنظر گرفته میشود، دوره مذکور نیز بمدت زمان بیمه نامه افزوده میگردد ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نمیباشد. در بیمه های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حداکثر یکسال میباشد که میتواند بسته به تقاضای بیمه گذار تمدید گردد.

후원 콘텐츠

درباره نویسنده

قورچیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + یک =