راهنمای دریافت خسارت

همان طور که می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه‌های عمرانفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجایی‌که پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارک کامل است، در صورت وقوع هر یک از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه باید نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است برای پرداخت خسارت ، مراتب با ذکر علت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع خسارت، کتبا به اطلاع بیمه‌گر برسد. در هر حالت کپی برابر اصل شناسنامه،کارت ملی و شماره شبای بانکی استفاده‌کنندگان از منافع برای پرداخت خسارت الزامی می‌باشد. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت برای پوشش‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت

۱٫ فوت در اثر بیماری:
۱٫ اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
۲٫ کپی برابر اصل کارت ملی
۳٫ کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
۴٫ مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
۵٫ کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
۶٫ مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
۷٫ اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۲٫ فوت در اثر حادثه:
۱٫ اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
۲٫ کپی برابر اصل کارت ملی
۳٫ کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
۴٫ مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
۵٫ کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
۶٫ کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)
۷٫ اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۳٫ امراض خاص:
۱٫ اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
۲٫ کپی برابر اصل کارت ملی
۳٫ کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
۴٫ کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
۵٫ مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
۶٫ اصل صورتحساب‌ها و کلیه فاکتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

۴٫ در صورت بروز نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه
۱٫ اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
۲٫ کپی برابر اصل کارت ملی
۳٫ کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
۴٫ گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
۵٫ کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
۶٫ مدارک پزشکی روز حادثه
۷٫ گزارش پزشک معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
۸٫ مدارک مورد تایید پزشکی قانونی

۵٫ معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری:
۱٫ اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
۲٫ کپی برابر اصل کارت ملی
۳٫ کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
۴٫ گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
۵٫ کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
۶٫ کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
۷٫ مدارک نشان‌دهنده نقص عضو و از کار افتادگی کلی و دائم بیمه‌شده (عکس یا گرافی‌های روز حادثه)
۸٫ گزارش پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
۹٫ مدارک مورد تایید پزشکی قانونی (در صورت وجود حادثه)

با بیمه عمر و سرمایه گذاری هم جبران زیان وقایع ناگوار و هم سرمایه گذاری

      آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کرده‌اید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنشستگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و فراهم آوردن …

ادامه مطلب

بیمه درمان گروهی

بیمه درمان گروهی در هنگام بروز بیماری، آنچه میتواند از نگرانیهای بیمار و اطرافیان او بکاهد و آرامش خاطر ایشان را فراهم سازد آن است که هزینههای سنگین درمان آنها را آزرده نسازد. شرکت بیمه پارسیان، ضمن آگاهی از این …

ادامه مطلب

بیمه نامه آتش سوزی

بیمه های آتشسوزی شما هزینه بسیاری را صرف خرید اموال و دارائیهای خود مینمائید . حال سؤال اینجاست که اگرحادثهای رخ دهد چگونه خسارت وارده را جبران میکنید . اقدامات بسیاری میتوان برای افزایش ضریب امنیت انجام داد . با …

ادامه مطلب