بیمه درمان گروهی

بیمه درمان گروهی
در هنگام بروز بیماری، آنچه میتواند از نگرانیهای بیمار و اطرافیان او بکاهد و آرامش خاطر ایشان را فراهم سازد
آن است که هزینههای سنگین درمان آنها را آزرده نسازد. شرکت بیمه پارسیان، ضمن آگاهی از این امر، با ارایه
پوشش بیمه درمان تلاش نموده تا حداقل، دغدغه هزینههای درمان را از دوش بیماران و خانوادههای ایشان بر
دارد.
بیمهپارسیان در حال حاضر و در داخل کشور با بیش از ۲۲۲۲ مرکز درمانی شامل بیمارستانها، کلینیکها و
مراکز تصویربرداری قرارداد همکاری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مراکز می توانید به سایت
اینترنتی بیمه پارسیان به نشانی: www.parsianinsurance.ir مراجعه نمایید.
شایان ذکر است بیمهشدگان در انتخاب هر یک از مراکز درمانی و تشخیصی کشور آزاد بوده و میتوانند به طور
مستقیم به هر مرکزی که تمایل دارند، مراجعه کرده و پس از تسویه حساب و پرداخت هزینههای درمانی خود،
مدارک پزشکی و صورتحسابهای مربوطه را به شرکت بیمهپارسیان تحویل دهند و هزینههای درمانی پرداخت
شده را طبق شرایط بیمهنامه دریافت دارند.
بیمه درمان گروهی
سازمانها بر اساس قانون، موظفند پوشش درمانی صندوقهای بازنشستگی را برای کارکنان خود فراهم نمایند،
اما جبران هزینههای درمان توسط این صندوقها کافی نمیباشد زیرا آنها طبق تعرفههای خود اقدام به جبران
هزینههای درمان میکنند. بنابراین به منظور جبران ما بهالتفاوت هزینه درمان تا سقف هزینههای درمانی به
صورت آزاد، طرح بیمه درمان تکمیلی از سوی شرکت بیمهپارسیان ارایه شده است. بیمهپارسیان ضمن آرزوی
زندگی توام با سلامتی و به دور از بیماریها و حوادث، با فراهمسازی پوششهای درمان تکمیلی برای کارکنان
موسسات و سازمانها در سراسر کشور، بر این امید است که بتواند آرامش را در لحظههای دشوار بیماری به آنان
و خانوادههایشان هدیه نماید. همچنین با ارایه تخفیفات گروهی به سازمانهایی با تعداد کارکنان بیش از ۹۲۲۲
نفر، این شرکت تلاش نموده است تا استفاده از قراردادهای درمان تکمیلی را برای این سازمانها مقرون به صرفهتر
سازد.
بیمه پارسیان در قبال قرارداد بیمه درمان تکمیلی با سازمانها، تامین موارد زیر را برای افراد تحت پوشش این
قرارداد تعهد مینماید:
o جبران هزینههای درمان به شرط بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز.
o جراحی محدود )با بیش از ۶ ساعت بستری(، دیسک ستون فقرات، شیمی درمانی به شرط بستری بیمه شده،
رادیوتراپی، گامانایف، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگشکن.

جبران هزینههای جراحی مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )به استثناء دیسک ستون فقرات(، گامانایف، قلب،
پیوند کلیه، مغز و استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
o هزینههای زایمان طبیعی و سزارین.
o جبران هزینههای سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن و سیتیاسکن، انواع آندوسکوپی، امآرآی،
اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری.
o جبران هزینههای مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار مغز، نوار عصب و نوار
مثانه، آنژیوگرافی چشم، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و هولتر مانیتورینگ قلب.
o اعمال مجاز سرپایی شامل: شکستگیها، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست،
لیزر درمانی و بیوبسی.
o جبران هزینههای مربوط به رفع عیوب انکساری چشم به میزان سه دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.
o هزینه آمبولانس )داخل و بین شهری( و سایر فوریتهای پزشکی در صورتیکه نهایتاً منجر به بستری شدن
بیمه شده در بیمارستان گردد.
o جبران هزینههای خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیبشناسی و
ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی.
o جبران هزینههای نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، ZIFT ، GIFT ، ITSC ، IUI ، میکرواینجکشن
و IVF .
o جبران هزینههای مربوط به خرید عینک طبی و لنز تماسی طبی.
o جبران هزینههای مربوط به خرید سمعک.
o جبران هزینههای مربوط به دندانپزشکی شامل خدمات کشیدن، پر کردن، جرمگیری، بروساژ، ترمیم، درمان
ریشه و روکش.
o جبران هزینههای مربوط به دارو )مازاد بر سهم بیمهگر اول(، ویزیت و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری.
o جبران هزینههای مربوط به تهیه اعضای طبیعی بدن )جهت گروههای بالای ۹۲۲۲ نفر(.

درباره نویسنده

مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =